CONSTRUCTION TELEHANDLERS

CONSTRUCTION TELEHANDLERS

ROTATING TELEHANDLERS

ROTATING TELEHANDLERS

AGRICULTURAL TELEHANDLERS

AGRICULTURAL TELEHANDLERS

AERIAL WORK PLATFORMS

AERIAL WORK PLATFORMS

WAREHOUSING EQUIPMENT

TRUCK MOUNTED FORKLIFTS

TRUCK MOUNTED FORKLIFTS

FORKLIFTS

FORKLIFTS

COMPACT LOADERS

COMPACT LOADERS

BACKHOE LOADERS

BACKHOE LOADERS

Thương hiệu Manitou

Xe nâng Manitou được sản xuất tại Pháp. Là một thương hiệu xe nâng “đình đám” trên thị trường. Xe nâng hạ Manitou là loại xe có thể làm rất nhiều lĩnh vực: Lĩnh vực xây dựng, lĩnh vực nông nghiệp, lĩnh vực xử lý môi trường,… Hiện nay các sản phẩm xe nâng từ thương hiệu này rất đa dạng như: Xe nâng hạ chạy điện, xe nâng hàng chạy dầu, xe nâng người, xe nâng đa năng, xe nâng quay toa…

Xem thêm